burger

İrına Vereşçuk, Bölgeler naziri ve Astyapı nazirinen beraber rfnıñ ketirgeni zararnıñ auditi eyyetiniñ başı olacaq

Опубліковано 27 May 2022 року, о 17:02

Ukraina Nazirler Kabineti, rusiyeniñ Ukrainağa ketirgeni zararnıñ auditi eyyetini teşkil etti. Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri nazirligi, Ükümetniñ mayıs ayınıñ 27-sinde baqqanı ve tasdıqlağanı qararına mücibi bir leyha azırladı. 

Ukraina Vitse baş nazir – Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri naziri İrına Vereşçuk, Cemaatlar ve topraqlar inkişafı naziri Oleksiy Çernışov ve Astyapı naziri Oleksandra Kubrakova reberler ilân etildi

İcra akimiyet merkeziy organlarınıñ reberleri ya da muavinleri de eyyetniñ azaları olacaq. Bundan ğayrı, Ukraina halq mebusları, Ukrainadaki Prezident Ofisiniñ Reberiniñ muavini, esas vatan ve yabancı mütehassıs teşkilâtlarınıñ vekilleriniñ de (razısınen) eyyette iştiragi esapqa alınır.

Qayd etemiz ki, by eyyetniñ esas vazifesi, ketirilgen zarar ve masraflarnı audit etme usullarını azırlamaq, ve onıñ er taraflı qıymetlendirilmesi içün kerekli normativ-uquqiy aktlarınıñ leyhalarını azırlamaq ve tasdıqlamaqtır.

Ukraina Nazirler Kabinetiniñ Kâtibiyeti, Eyyetniñ faaliyetiniñ teşkiliy ve malümat teminatını sağlanacaqtır.