burger

Herson şeerinde qalabalıq yerler olmaz

Опубліковано 15 February 2023 року, о 19:56

Telükesizlik şartlarına esapqa alıp, cebege yaqın rayonlarda ealige gumanitar ve para yardımı berile.

ReNazirligi malümat alır ki, Herson şeeriniñ sakinleri banklar, gumanitar yardım berüv yerleri, tükânlar yanında toplaylar, böylece telükege oğraşa bilirler.

Yerli akimiyetni, telükesizlik talaplarını espqa alıp Herson şeeri ve vilâyetiniñ sakinlerine muntazam yardım bermege acele temin etmege ve çoq insanıñ toplanmalarına yol bermemege çağıramız.

Tamam yerli akimiyet, ealige yardum etüv ve telükesiz bir boşluq yaratuv işini idare etmege vazifeli: gumanitar ya da para yardımını berüv noqtalarınıñ çalışma saatleri aqqında añlayışlı haberdar etmek, az mobil olğan ya da qart kişilerni ketirüv ceryanını teşkil etmek, telüke aqqında haber bermege temin etüv işi v.i.

Arbiy memuriyetler, yerli sakinlerge telükesizlik yaratmaq içün ealini haberdar etüvge dair kerekli tedbirlerni kerçirmek kerekler.

ReNazirligi cebege yaqın rayonlarnıñ, ayrıca Herson vilâyetiniñ sakinlerine daa bir kere muracaat ete. Unutmañız ki, siziñ telükesizligiñiz – eñ mğim bir şeydir! Er kes kerekli yardım mıtlaqa alacaq. Telükege oğraşmañız. Adiy telükesizlik qaidelerini riayet etiñiz!