burger

Kiyivde halqara Ruhiy sağlıq forumı devam ete

Опубліковано 18 October 2023 року, о 17:34

Ukraina, orta küz ayınıñ 18-inden 20-sine qadar devam etecek bu tür tedbirni birinci kere keçire. Anda devlet organları, ükmetsiz müessiseler ve halqara teşkilâtlarnıñ vekilleri iştirak eteler.

Forumnıñ açılışında vitse baş nazir İrına Vereşçuk, Sağlıq naziri Viktor Lâşko, Ukrainadaki Halqara sağlıq teşkilâtınıñ vekili Yarno Habiht, Ukrainadaki BMTnıñ sistemasınıñ idarecisi Deniz Braun ve Ukrainadaki USAID Missiyasınıñ müdiriniñ muavini vazifesini yapqan CEfri Leler iştirak ettiler.

Forum ğayeler ve tecribenen paylaşuv, orta oquv içün bir paltforma oldı. İştirakçiler, şu cümleden gumanitar buhran şaraitinde ruhiy sağlıqnıñ qorçalanmasını inkişaf ettirüv yollarını tesbit ettiler.

Forumnıñ işi devmında ruhiy sağlıq aqqında malümatlılıq seviyesi arttıruv, fevqulâde gumanitar vaqialar vaqtında ealiniñ ihtiyaclarına qarşılıq mevzuları baqılacaqtır.

Forumnıñ açılışında vitse baş nazir İrına Vereşçuk, selâmlaşuv sözüni ayttı.

“Tek milliy degil, halqara seviyede de işdeşlik pek müimdir. Tecribemiznen paylaşuv, ğayretlerimizni idare etüv – Ukrainağa üleştirilecek bütün gumanitar resurslarnıñ eñ çoq ihtiyac duyğanları yerlerge ketmeleri içün er şey. O qadar müim bir teşebbüs içün Birinci hanımğa teşekkür bildirem”, – dep memur qaud etti.

Hatırlatamız ki, Birinci hanım Olena Zelenskanıñ patronatı üzerinde yerine ketirilgen Umumiyukrain ruhiy sağlıq programması çerçivesinde haqlara Ruhiy sağlıq forumı keçirile.

Cian sağlıqnıñ qorçalanması teşkilâtı ve Ukraina Ükümetiniñ uzurındaki Ruhiy sağlıq idare merkezi, Forumnıñ teşkilcileridir.