burger

rfnıñ silâlı tecavucı şartlarında halqara gumanitar uquq meselesi ayrıca aktual ve müimdir

Опубліковано 7 November 2023 року, о 16:21

“Halqara gumanitar ve halqara cinaiy uquqnıñ qaidelerini qullanuv. rfnıñ Ukrainağa qaşrı silâlı tecavuzınen bağlı ayrı cinayetler” tögerek masasınıñ iştirakçileri bu aqqında laf ettiler.

Oturış vaqtında bizim Ğalebemizden soñ adliyeni qaytaruv aqqında laf ettiler. Bundan başqa, bütün topraqlar işğalden azat etilecek soñ ukrain adliyesi ögünde peyda olacaq çağıruvlar, keçici adliye nasıl yardım ete bilecegini muzakere ettiler.

Vitse baş nazir İrına Vereşçuk, tögerek masanıñ teşkilcilerine – Yuqarı Şurasınıñ Uquq qorçalayıcı faaliyet meseleleri eyyeti ve Ukrainadaki ABniñ Mesleat missiyasına teşekkür bildirdi.

İrına Vereşçuk diqqat celp etti ki, rusiye HGUni çoq kere bozdı ve qayd etti ki, haqlara gumanitar uquqnıñ qaideleri tek haqlara cinaiy uquqnıñ qaidelerinen birlikte çalışırlar.

“HGUnıñ qaidelerini bozğan muayyen insanlar cevapkâr olmalılar. Olar bilmeliler ki, erte ya da keç olar apishanege oturtacaqlar”, – dep vitse baş nazir qayd etti.

Bundan ğayrı, memur qayd etti ki, ReNazirligi VİETda ve olarğa yaqın topraqlarda HGUnıñ qaidelerine riayet etüv aqqında bilgilerni toplay, talil ete ve umumiyleştire ve bozmalarğa qarşılıqnen bağlı teklifler yapa.

Vitse baş nazir qayd etti ki, Nazirler Kabineti uzurında Ukrainada Müessiselerarası haqlara gumanitar uquqnıñ qaidelerini qullanuv ve yerine ketirüv meseleleri eyyeti çalışa. Bu, Ukrainanıñ HGU saasında halqara ve uquqiy borclarını yerine ketirüv teminatına yardım etüv saasında yardımcı bir organdır.

Eyyetniñ qararınen qayd etilgen HGUnıñ qaidelerini bozmalarnı talil etken ve mesüliyetke çeküv usullarınıñ semereligini teşkergen bir qaç iş gruppası teşkil etildi.

Bundan ğayrı, Eyyet Ukrainağa qarşı silâlı tecavuz neticesinde halqara gumanitar uquqnıñ qaideleriniñ bozmalarıñ tek devlet sicilini tizmege qarar berdi. Sicilde bozmalarnıñ sebepleri, türleri, ihtisasları ve başqa kerekli bilgilerde olacaq.

Beklenilir ki, sicilden açıq malümat, umumiy irişim çerçivesinde olacaq, resmiy veb-portlada yayınlanacaq.

“Biz, adaletni yaratuv ve keçici adliye meselesi ne qadar müim olğanını añlaymız. Bunıñ içün qabaatlı insanlar içün mesüleytten qaçınmamazlıq ve vatandaşlarımıznıñ aq-uquqlarını temin etüv arasında balans tapmağa tırışamız”, – dep ReNazirliginiñ reberi hulâsa çıqardı.