burger

DAKni destek astyapısını teşkil etmek

Опубліковано 10 November 2023 року, о 9:03

DAKge taraflı yardım etmek içün Ukrainada işlegen institutsiya astyapısı çalışa. O, ukrainalılarnıñ qaide yaratıcı, ameliy ve leyha destek işini yapa.

DAKniñ aq-azatlıqlarını kerçekleştirmege temin etüv meseleleri idare ştabı

İdare ştabınıñ vazifesi, vilâyet ve Ukraina seviyesinde mevcut olğan meselelerni çezmege idare etmek, normativ-uquqiy aktlar ve siyasetlerni azırlamaqtır.

Vatandaşlarnı destek idare merkezleri (VAM ve KŞAM uzurında)

Bu mesleat-yardımcı organlardır. Olar, bir taraftan bütün seviyede akimiyet organları arasında ve başqa taraftan halqara ve içtimaiy teşkilâtlar arasında areketlerni idare eteler. 

İdare merkezleriniñ faaliyeti, içtimaiy qorçalav meselelerini al etmege yönelgendir. Şu cümleden, zarar körgen ealini evnen temin etmege ve iş tapmağa yardım etmege, içtimaiy ve ruhiy, tibbiy ve uquqiy yardım etmege yönelgendir.

Yaşayış dayanıqlığı merkezleri (cemaatta)

Şu anda ReNazirligi, yaqın kelecekten berilecek Ükümetniñ qarar leyhasını azırlana. Yaşayış dayanıqlığı merkezleriniñ vazifesi, içtimaiy ve ruhiy destek, gumanitar qarşılıq ve içitmaiy hızmetlerni almaq içün “tek pencere” olmaqtır.

DAK Şuraları (VAM, RAM ve ÖÖİEO uzurında)

Olarnıñ esas vazifesi, devlet içinde alınğan kişilerniñ aqları ve menfaatını qorçalamaq, DAKniñ yañı cemaatqa adaptatsiyası ve integratsiyasına yardım etmek, yerini deñiştirgen biznesni destek etmek, DAK içün yañı iş yerlerini yaratmağa yardım etmek, qaide yaratıcı faaliyette iştirak etmek, merkeziy, bölge ve yerli akimiyetinen, içtimaiy ve halqara teşkilâtlarnen işdeşlik yapmaqtır.

Bağlantığa basıp, DAKni destek institutsiya astyapısınen tafsilâtlıca tanış ola bilirsiñiz.