burger

Rusiyeniñ silâlı tecavuzınıñ neticelerini yoq etüv fondunıñ parasını qullanuv yol-yoruğı qolaylaştırıldı

Опубліковано 25 January 2024 року, о 13:19

Ükümet, Silâlı tecavuznıñ neticelerini yoq etüv fondunıñ parasını qullanuv yol-yoruğına deñişmeler aqqında qarar berdi. Ükümet portalında bu aqqında haber berdiler.

Qayd etemiz ki, 2022 senesi küz mevsiminde Silâlı ecavuznıñ neticelerini yoq etüv fondu teşkil etildi. Arbiy areketler neticesinde kritik astyapını tamir etüvnen bağlı ilk tedbirlerni keçirmek içün mezkür fond kereklidir.

Kirsetilgen deñişmeler, fevqulâde vaziyetlerniñ neticelerini yoq etmek ve başqa müim leyhalarğa para bermek içün Fonddam para ayıruv yol-yoruğını qolaylaştırdı.

Bundan ğayrı, bugünden cemaat, DREAM sisteması vastasınen nazirliklerge doğru bölge yañıdan quruv leyhalarını yollaya bile. DREAM, yañıdan quruvnen bağlı esabat idaresi içün devlet raqamiy ekosistemasıdır.

Bundan başqa, maqsatlı para vaqtında qullanılsa, 2023 senesi cedveli Ükümet tarafından tasdıqlanğan Keçici leyhalar fondundan yañı bücet senesi para ayırılır.

Böyle deñişmeler, müim içtimaiy leyhalarnıñ inkişafını tezleştirmege imkân berecek. Şu cümleden, Rivne vilâyet hastahanesiniñ tedaviylev-reabilitatsiya merkeziniñ korpusı qurulmağa devam etecek.

Hatırlatamız ki, askerler ve veteranlar içün reabilitatsiya merkezleriniñ qurulmasınen bağlı mevzu, vitse baş nazir İrına Vereşçuknıñ başlığınen keçirilgen veteran siyaseti meseleleri oturışlarında muntazam şekilde muzakere etile.