burger

“Eñ müim şey teslim olmamaq ve ilerige ketmektir!”, — Nataliya Belimova, Luhansk vilâyeti

Опубліковано 7 April 2024 року, о 9:26

Nataliya tuvğan Luhansk vilâyetinden eki kere tahliye etmege mecbur qaldı. Tolu miqyaslı tecavuz başlağan vaqıt aqayınen beraber Starobilsk şeerinde edi. 2022 senesi saban ayında şeer işğal etilgen soñ qarı-qoca Lutsk şeerine köçip keldi.

Anda Nataliya, “Volınnıñ inkişafı” Cemaat teşkilâtından kurslarnı oqup bitirdi ve nebet şekerlerini yapuvnen bağlı biznes planını azırladı. Donorlar cihazlarnen yardım ettiler: nebet şerkerlerini yapması içün aşayt printeri, induktsiya sobası ve savut aldılar.

“Endi Lutskta yaşağanda men özümni coydım. İlk kere oğlum içün nebet şekerlerini yaptım. İnternet yardımcı oldı. Tarifni taptım ve ilk nebet şekerlerimni yaptım. Ve becerdim. Bundan soñ aqrabalarım ve yaqınlarıma bir qaç yaptım. Ve o zaman mektep yarmarlığına 25 vatanperverli nebet şekerini yapmağa rica ettiler”, — dep Nataliya hanım añlattı.

Şimdi ise Lutskteki bala bayramları, mektep yarmarlıqları, eglendirici merkezler ve büyük şirkerleri içün devlet içinde alınğan qadın nebet şekerlerini yapa. Bundan ğayrı, ülkeniñ er bir yerinden sirapiş ala.

Bundan başqa, balalar ve yetişkenler içün o, nebet şekerlerini yapuvnen bağlı derslerni alıp bere.

Nataliya, Volın VAMniñ uzurındaki DAK Şurasınıñ azası da, çeşitli treningler ve başqa tedbirlerde faalca iştirak ete.