burger

Погодження видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних ЗМІ

Іноземці або особи без громадянства, які є кореспондентами або представниками іноземних засобів масової інформації та планують отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні з метою здійснення своєї професійної діяльності (далі – іноземні журналісти) мають отримати подання від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі – Мінреінтеграції).

Подання від Мінреінтеграції є необхідним документом при подачі звернення до територіального органу Державної міграційної служби про видачу (обмін) посвідки на тимчасове проживання в Україні для іноземних журналістів.

Процедура отримання подання від Мінреінтеграції.

1. Іноземний журналіст подає до Мінреінтеграції лист від іноземного засобу масової інформації, в якому він працює.

Вимоги до листа від іноземного засобу масової інформації:

1) Лист викладається за шаблоном Мінреінтеграції або в довільній формі, але з обов’язковим зазначенням таких відомостей:

– повна назва та вид (наприклад, газета, телерадіокомпанія, інформаційне агентство тощо) іноземного засобу масової інформації;

– прізвище, ім’я, по-батькові іноземного журналіста українською мовою та мовою відповідно до паспортних даних (важливо – перевіряти правильність відомостей, так як при наявності будь-яких неточностей, територіальний орган Державної міграційної служби не приймає подання Мінреінтеграції);

– громадянство, дата народження іноземного журналіста;

– відомості про паспорт іноземного журналіста – номер паспортного документа, дата видачі та до якого моменту чинний (важливо – інформація має бути саме про той паспорт, який буде подаватись до територіального органу Державної міграційної служби);

– посада в іноземному засобі масової інформації.

В додаток до листа надається копія паспортного документа іноземного журналіста.

Також в листі обов’язково зазначається:

–  посилання на частину 11 статті 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”;

–  мета оформлення клопотання – видача посвідки на тимчасове проживання вперше чи її обмін;

–  територіальний орган Державної міграційної служби, в який планується подача звернення про видачу (обмін) посвідки на тимчасове проживання (якщо невідомо, то назва міста, в якому знаходиться територіальний орган Державної міграційної служби).

Вимоги до оформлення листа від іноземного засобу масової інформації:

–  оформлюється на офіційному бланку іноземного засобу масової інформації;

–  підписується керівником іноземного засобу масової інформації або іншою уповноваженою особою;

–  скріплюється печаткою (за наявності).

Важливо!

Підпис керівника чи уповноваженої особи на листі має бути оригінальним – ксерокопії листа не приймаються до розгляду.

Мінреінтеграції не несе відповідальність за повноту та достовірність інформації у листі іноземного засобу масової інформації.

Яким чином можливо подати лист Мінреінтеграції?

  1. шляхом залишення листа в скриньці для вхідної кореспонденції за адресою: Чоколівський бульвар, 13, м. Київ, 03186.
  2. електронною поштою – шляхом надсилання скан-копії листа на електронну адресу [email protected] (в копії зазначається:[email protected]).

Важливо!

Якщо лист іноземного засобу масової інформації надсилається на електронну адресу, то при отриманні подання Мінреінтеграції іноземний журналіст чи його представник зобов’язані передати оригінал листа іноземного засобу масової інформації. В іншому разі, подання Мінреінтеграції особам без наявності оригіналу листа іноземного засобу масової інформації не видається.

2. У разі дотримання всіх вимог щодо оформлення листа іноземного засобу масової інформації, Мінреінтеграції готує подання територіальному органу Державної міграційної служби стосовно видачі/обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземному журналісту.

3. Як отримати подання Мінреінтеграції?

Особисто – Чоколівський бульвар, 13, м. Київ, 03186 (за умови попереднього погодження за тел. (044) 355-14-68 або за електронною адресою [email protected]);

Поштовим відправленням – у разі попереднього повідомлення адреси отримувача (виключно за умови попереднього надходження до Мінреінтеграції оригіналу листа від іноземного засобу масової інформації);

Уповноваженим представником – за умови надання особою підтвердження повноважень на представництво інтересів іноземного журналіста або іноземного засобу масової інформації (представництва іноземного засобу масової інформації в Україні).

Додаткова інформація.

Послуга надається безоплатно.

Дана процедура не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування в українських засобах масової інформації.

Нормативно-правові документи:

Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання”

Консультації:

За номером тел. (044) 355-14-68 або за електронною адресою [email protected]

Адреса Міністерства:

Чоколівський бульвар, 13, м. Київ, 03186

Обов’язково повідомити завчасно про свій візит за електронною адресою [email protected] або за номером тел. (044) 355-14-68.