Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023

заступник директора Департаменту соціально-гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб – начальника відділу з питань доступу до адміністративних послуг

Кваліфікаційні вимоги: 
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
Організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю структурного підрозділу, розподіляє обов’язків між працівниками структурного підрозділу, та контролює їх роботу; 1) забезпечує виконання завдань пов’язаних із: взаємодією з міжнародними гуманітарними організаціями щодо сприяння наданню гуманітарної допомоги та проведенню гуманітарних операцій; проведенням моніторингу діяльності міжнародних гуманітарних організацій з питань, що належать до компетенції відділу та Управління; аналізом та координацією здійснення органами виконавчої влади заходів, спрямованих на забезпечення належних умов в’їзду осіб на тимчасово окуповані території України та виїзду осіб з таких територій, зокрема, доступу населення до гуманітарно-логістичних центрів; координацією та контролем здійснення заходів, спрямованих на відновлення системи освіти, культури, охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади на прилеглих до них територіях; розробкою, разом із заінтересованими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, нормативно-правових актів, які регламентують порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території України та виїзд осіб, переміщення товарів з таких територій; здійсненням заходів, спрямованих на збір та аналіз інформації про необхідність забезпечення житлом та вирішення інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України; здійсненням заходів, спрямованих на розробку державних програми з питань, що стосуються внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України; сприянням, разом із МОН та органами місцевого самоврядування, здобуттю внутрішньо переміщеними особами та громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, зокрема, післядипломної освіти. 2) за дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу та Управління; 3) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про відділ та Департамент.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
безстроково
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 16 000 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
16000
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
01196, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, площа Лесі Українки, будинок 1
Контакти відповідальної особи:
колесник
людмила
володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
25.06.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
08.07.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua