burger

Reintegratsiya nazirligi, №102 paytaht mektebinde mina telükesi talimatınıñ berilüvini teşkil etti

Опубліковано 3 December 2021 року, о 16:55

Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri nazirliginiñ vekilleri, Kıyıv şeerindeki №102 I-III dereceli ihtisas mektebiniñ davetini alıp, patlayıcı şeylernen özüni tutuv qaideleri aqqında malümat-añlatıcı işini keçirdiler.

Reintegratsiya nazirliginiñ Reintegratsiya ve gumanitar minasızlaştıruv direktoratınıñ hadimleri, paytaht mektebiniñ talebeleri içün kerekli oquv-malümat materialını, videolarnı ve patlayıcı şeyler 3-D resimlerinen stendlerni qullanaraq dersler seriyasını alıp berdiler.

Böyle bir tedbir yardımınen talebeler, minanıñ ve başqa patlayıcı şeylerniñ kerçek ölüm ve sağlıq telükesini öğrene bildiler. Keçilgen malümatnı pekitmek içün diñleyiciler, Reintegratsiya nazirligi tarafından azırlanğan mevzulı materialnı, bu cümleden komiks şeklindeki «Mina telükesizligi işletilme qaidelerisiz olmay» oquv qullanma-kitaplarını ve «Mina telükesizligi» resimlernen yaraştırıcılarını aldılar.

Nazirlik, bütün Ukrainadaki oquv yurtlarında farqlı yaştaki balalar içün, ealiniñ haberdar oluv derecisini arttırması maqsadınen ve patlayıcı şeylernen özüni tutuv qaidelerini ögrenüv tedbirlerini er vaqıt alıp bara.