burger

Malümat siyaseti idaresi

Malümat siyaseti idaresiniñ qurulışında eki bölük bar:

 • malümat mustaqilligi bölügi;
 • ukrain malümat boşluğını qorçalav ve halqara idare meseleleri bölügi.

Malümat siyaseti idaresiniñ esas vazifeleri:

 • Ukrainanıñ malümat mustaqilligi meselerinde devlet siyasetini şekillendirnege ve yerine ketirmege temin etüv (“Ukrainanıñ multimedia başqa yanınlıq platforması” devlet müessisesi ve “Ukrinform” ukrain milliy malümat agentliginiñ bütünlik mülk komplekslerini idare etüv meselelerindeki salâhiyetlerni yapmaqtan ğayrı);
 • vaqtınca işğal etilgen ve olarğa yaqın topraqlarda yaşağan ealiniñ malümat ihtiyaclarını qanaatlendirmege yardım etüv;
 • Ukrainanıñ malümat mustaqilligi saasında prioritetli inkişaf yönelişlerini ve istiqbalini tesbit etüv;
  Ukrainanıñ malümat mustaqilligi saasında kommunikatsiya strategiyasınıñ prioritetli yönelişleri ve istiqbaline dair teklif etüv, salâhiyetine ait olğan meselelerde devlet malümat siyasetini azırlamaqta ve yerine ketirmekte iştirak etüv, dialog ameliyatını qullanmağa yardım etüv;
 • vekâletli merkeziy icra akimiyet organlarınen beraber Nazirlikniñ salâhiyetine ait olğan meseleler çerçivesinde Ukrainada ve ecnebiy ülkelerde içtimaiy tarzda müim malümatnı tarqatmağa temin etüv;
 • İdareniñ salâhiyeti saasında devlet siyasetiniñ tesir obyektleri olğan maqsatlı insan gruppalarını tesbit etüv;
 • tesbit etilgen meselelerni al etüv alternativ yollarına dair azırlav, olarnıñ imtiyazları ve telükelerini qıymetlendirüv;
 • Ukrainanıñ malümat mustaqilliginiñ teminatına dair strategik vesiqalarnı azırlamaqata iştirak etüv;
 • Ukrainanıñ malümat mustaqilligini pekitüv meselelerinde mesleat organlarınıñ (iş gruppaları, eyyetler v.b.) faaliyetini teşkil ve idare etüv;
 • vaqtınca işğal etilgen ve olarğa yaqın topraqlarnıñ malümat reintegratsiyasına yardım etüv;
 • devlet organlarınıñ içtimaiy cemaatnen işdeşligini (delvet-şahsiy ortaqlığı) quruv, strategik alâqa sistemalarınıñ inkişafına yardım etüv;
 • malümat-kommunikatsiya yönelişli leyhalarnı teşkil ve idare etüv;
 • Ukrainanıñ malümat boşluğına menfiy tesirini yoq etüv ve bitirüvnen bağlı tedbirlerni keçirüv ve teklif etüv;
 • ukrain malümat boşluğını pekitmege ve kenişlenmege yardım etüv;
 • sahte malümatqa ve mahsus malümat operatsiyalarına qarşılıq ksterüv;
 • Ukrainanıñ malümat mustaqilligi saasında devlet siyasetini yerine ketirüv meselelerinde halqara işdeşlikke yardım etüv;
 • Nazirlikniñ salâhiyetine ait olğan meselelerde vatan ve halqara mütehasıslarını qatılaraq ilmiy araştırmalar keçirüv;
 • silâlı çatışmalarnı al etmek maqsadınen merkeziy ve yerli icra akimiyet organlarınıñ milliy potentsialını arttıruv meselelerinde faaliyetini idare etüv tedbirlerini azırlamağa ve keçirmege yardım etüv, barışıq ve inkişaf pekitmek, barışıqnıñ inkişafı, Ukrainanıñ malümat mustaqilligi içün temel tesbit etüv, alğan topraq cemaatlarınıñ dayanıqlığını pekitüv;
 • menfaatlı taraflarnı devlet siyasetini şekillendirüv ceryanına çekmek maqsadınen olarnen mesleat keçirüv, Nazirlikniñ salâhiyetindeki saanıñ vaziyetini talil etkende bu tür mesleatlarnıñ neticelerini ögrenüv, umumileştirüv ve esapqa aluv ve mevcut olğan meselelerni al etüv alternativ yollarını tesbit etüv;
 • mütehassıs kommunikatsiyasını temin etüv;
 • ealiniñ media savat seviyesini artırırmaq, malümat tecavuzına ve sahte malümatqa qarşılıq köstermek içün malümat-kommunikatsiya işini keçirüv;
 • salâhiyeti çerçivesinde esas mütehassıslar, alimler, içtimaiy cemaatnıñ vekillerinen alâqa quruv;
 • ukrain malümat boşluğını pekitüv ve kenişletüvnen bağlı tedbirlerni keçirüv ve olarğa dair tekliflerni azırlav;
 • vatınca işğal etilgen topraqlarnıñ malümat reintegratsiyası tedbirlerini keçirmekte iştirak etüv, başqa devlet organları, müessiseleri ve teşkilâtları, içtimaiy teşkilâtlar (devlet-şahsiy ortaqlığı) v.b. ile faaliyetni idare etüv;
 • Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen ve sıñırğa yaqın topraqlarında yaşağan Ukraina vatandaşlarınen qarşı alâqa kanallarını yaratmağa yardım etüv;
 • malümat-kommunikatsiya yönelişli leyhalar ve tehnologik platformalarnı meydanğa çıqarmağa yardım etüv;
 • ecnebiy KHVnıñ mefiy malümat tesirini bitirüv tedbirlerini keçirüv ve olarnen bağlı tekliflerni azırlav;
 • İdareniñ salâhiyetindeki meselelerde normativ-uquqiy aktlar leyhaları ve başqa vesiqalarnı işlemege ve işlenüv ceryanında iştirak etüv;
 • merkeziy icra akimiyet organlarından uyğunlaşmaq içün Nazirlikke yollanğan ve İdareniñ kompetentsiyaları ve salâhiyetine ait olğan qanun leyhaları, qanunlarnıñ başqa normativ-uquqiy aktlarını işlev, Ukraina Nazirler Kabinetiniñ baqmasına yollanğan qanun leyhaları, başqa normativ-uquqiy aktlarnen bağlı tekliflerni ve qanun teşebbüs aqqınıñ başqa subyektleri tarafından Ukraina Yuqarı Şurasınıñ baqmasına yollanğan akt leyhalarını azırlav;
 • İdareniñ vazifeleri çerçivesinde başqa funktisyalarnı yapuv.