burger

Управління інформаційної політики

До складу Управління інформаційної політики входять два відділи:

 • відділ інформаційного суверенітету;
 • відділ захисту українського інформаційного простору та міжвідомчої координації.

Основними завданнями Управління інформаційної політики є:

 • забезпечення формування і реалізації державної політики з питань інформаційного суверенітету України (крім здійснення повноважень з управління цілісними майновими комплексами державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» та Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»);
 • сприяння задоволенню інформаційних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях, а також прилеглих до них територіях;
 • визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку у сфері інформаційного суверенітету України;
 • надання пропозицій щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів комунікаційної стратегії у сфері інформаційного суверенітету України, участь у розробленні та реалізації державної інформаційної політики з питань, що належить до його компетенції, сприяння застосуванню діалогових практик;
 • забезпечення разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами з питань, що належить до компетенції Міністерства;
 • визначення цільових аудиторій, що є об’єктами впливу державної політики у сфері компетенції Управління;
 • підготовка пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
 • участь у розробленні стратегічних документів щодо забезпечення інформаційного суверенітету України;
 • організація та координація діяльності дорадчих органів (робочих груп, комісій тощо) з питань зміцнення інформаційного суверенітету України:
 • сприяння інформаційній реінтеграції тимчасово окупованих територій, а також прилеглих до них територій;
 • налагодження взаємодії державних органів з громадянським суспільством (державно-приватне партнерство), сприяння розвитку системи стратегічних комунікацій;
 • організація та реалізація проектів інформаційно-комунікативної спрямованості;
 • розробка пропозицій та реалізація заходів щодо подолання та припинення негативних впливів на інформаційний простір України;
 • сприяння зміцненню та розширенню українського інформаційного простору;
 • здійснення протидії дезінформації та спеціальним інформаційним операціям;
 • сприяння міжнародному співробітництву з питань реалізації державної політики у сфері інформаційного суверенітету України;
 • проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців з питань, що належить до компетенції Міністерства;
 • сприяння розробці та здійсненню заходів з координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань підвищення національного потенціалу для врегулювання збройних конфліктів, визначення основ для підтримання миру та розвитку, розбудови миру, інформаційного суверенітету України, зміцнення стійкості приймаючих територіальних громад;
 • проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції Міністерства та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
 • забезпечення здійснення фахових комунікацій;
 • проведення інформаційно-комунікаційної роботи з підвищення медіаграмотності населення, протидії інформаційній агресії та дезінформації;
 • організація комунікації в межах своєї компетенції із провідними експертами, науковцями, представниками громадянського суспільства;
 • розробка пропозицій та реалізація заходів щодо зміцнення та розширення українського інформаційного простору;
 • супроводження реалізації заходів з інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій, координація діяльності з іншими державними органами, відомствами та організаціями, громадськими організаціями (державно-приватне партнерство) тощо;
 • сприяння налагодженню каналів зворотного зв’язку з громадянами України, що проживають на тимчасово окупованих територіях та прикордонних територіях України;
 • сприяння реалізації проектів та технологічних платформ інформаційно-комунікативної спрямованості;
 • розробка пропозицій та реалізація заходів щодо припинення негативного інформаційного впливу іноземних ЗМІ;
 • розробка та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Управління;
 • опрацювання проектів законів, інших нормативно-правових актів законодавства, які стосуються компетенції та повноважень Управління та надходять до Міністерства для погодження від центральних органів виконавчої влади, підготовка пропозицій до проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;
 • виконання інших функцій, що випливають із покладених на Управління завдань.