burger

Silâlı tecavuz neticesinde zarar körgen vatandaşlarnıñ aqlarını qoruma bölügi

Silâlı tecavuz neticesinde zarar körgen vatandaşlarnıñ aqlarını qoruma bölüginiñ qurulışında dört bölük bar:

 • Ukrainanıñ azat etilgen mudafaacılarını destek meseleleri bölügi
 • insan aqları ve qanunsız olaraq tutulğan kişiler meseleleri bölügi
 • sanktsiya siyaseti bölügi
 • analitika bölügi

Silâlı tecavuz neticesinde zarar körgen vatandaşlarnıñ aqlarını qoruma bölüginiñ esas vazifeleri:

 • Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqları ve anda yaşağan ealiniñ aqlarını qoruma meselelerinde devlet siyasetini şekillendirmege ve yerine ketirmege temin etmek, onıñ soñ maqsadı – olarnıñ, Ukrainanıñ tek konstitutsiya boşluğına reintegratsiyasıdır;
 •  Ukrainanıñ topraqlarınıñ qısmının vaqtınca işğali ya da qısımlarında kontrol etmeme neticesinde bozulğan aq-uquqlarını qoruma;
 • Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında ve olarğa yaqın topraqlarda yaşağan Ukraina vatandaşlarınıñ aq-uquqlarını kerçekleştirmege yardım etmek.

Vazifelerine köre Departament:

 • vaqtınca işğal etilgen topraqlarda qanunsız silâlı birleşmeler, işğal memuriyeti ve/ya Rusiye Federatsiyasınıñ akimiyet organlarınıñ qanunsız areketleri neticesinde Ukraina vatandaşları, ecnebiyler ve vatandaşlıqsız kişilerniñ aqlarını bozma vaqiaları aqqında malümat toplar ve sismetalaştırır;
 • silâlı çatışma ve/ya Ukrainanıñ topraqlarınıñ qısmınıñ vaqtınca işğali neticesinde bozulğan şahsiy ve uquqiy kişilerniñ aq-uquqları ve qanuniy menfaatını qoruma tedbirlerini keçirir;
 • Ukraina Nazirler Kabinetiniñ, “Sanktsiyalar aqqında” Ukraina Qanunına mücib Ukraina milliy telükesizlik ve mudafaa şurasınıñ baqmasına kirsetkeni mahsus iqtisadiy ve başqa sıñırlama tediblerine (sanktsiyalar) deñişmelerni qullanuv, lâğu etüv ve kiretüvnen bağlı tekliflerni azırlar ve Ukraina Nazirler Kabinetini tekliflerni yollar, onıñ vazifelerine ait olğan meselelerde devlet sanktsiya siyasetiniñ semereligini şekillendirmege, yeribe ketirmege ve nezaret etmekte iştirak eter;
 • Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında qanunsız silâlı teşkilâtlar, işğal memuriyeti ve/ya Rusiye Federatsiyasınıñ akimiyet organlarınıñ areketleri neticesinde serbestlikten marum etilgen kişilerniñ ve aileleriniñ azalarınıñ aqlarını ve menfaatını qoruma ve temin etüvnen bağlı tedbirlerniñ keçirilmesini idare eter;
 • vazifelerine köre duşman arbiy esirlerini tecavuzcı bir devletke berüv ve tecavuzcı bir devletniñ esirligindeki Ukrainanıñ mudafaacılarını azat etüvnen bağlı tedbirlerniñ keçirilmesini temin eter, şu cümleden, vilâyet arbiy memuriyetleriniñ, azat etilgen Ukrainanıñ mudafaacılarını ve başqa azat etilgen kişilerni ilk kerekli eşyalarnen temin etüvnen bağlı faaliyetini idare eter;
 • Arbiy esirlernen tutuv aqqında Jenevre şartnamesine ve 1949 senesi arman ayınıñ 12-sindeki Cenk vaqtında grajdan ealini qorçalav aqqında Jenevre şartnamesine mücibi Milliy malümat bürosınıñ vazifelerini yapqan devlet müessisesine dair tekliflerni Ukraina Nazirler Kabinetiniñ baqmasına yollar;
 • Milliy malümat bürosınıñ devlet organları, Halqara Qırmızı Haç Eyyetinen çalışmasını ve işdeşligini temin eter, mezkür Büronıñ faaliyetini kontrol eter;
 • mahsus devirde merkeziy ve yerli icra akimiyet organlarınıñ, arbiy esirlernen işniñ idare meselelerinde başqa devlet organlarınıñ faaliyetiniñ idaresini temin eter;
 • qanunlarda qayd etilgen yol-yoruqqa mücibi vaqtınca işğal etilgen topraqlarda Rusiye Federatsiyasınıñ silâlı teşkilâtları, işğal memuriyetleri ve/ya Rusiye Federatsiyasınıñ devlet organlarınıñ areketleri neticesinde serbestlikten marum etilgen kişilerniñ içtimaiy reabilitatsiyasına yardım eter;
 • vaqtınca işğal etilgen topraqlarda insanlarnıñ aqlarınıñ qullanılması ve qorumasını temin etmek maqsadınen halqara teşkilâtlarnen, şü cümleden, BMT, ATİT, Avropa Şurası, Halqara Qırmızı Haç Eyyeti ve olarnıñ müessiseleri, ecnebiy ülkelerniñ maqbul organları ve ükümetsiz teşkilâtları, halqara ükümetsiz teşkilâtlar, içtimaiy birleşmeler, kütleviy haber vastasınen işdeşlik yapar;
 • Departamentniñ vazifelerine ait olğan meselelerde vatan ve halqara mütehassıslarını qatıluvnen ilmiy araştırmalarnı keçirmege yardım eter.