burger

Департамент захисту прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії

До складу Департаменту захисту прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії входять чотири відділи:

 • відділ підтримки звільнених оборонців України
 • відділ прав людини і незаконно утриманих осіб
 • відділ санкційної політики
 • відділ аналітики

Основними завданнями Департаменту захисту прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії є:

 • забезпечення формування та реалізація державної політики з питань тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України;
 • участь у формуванні та реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;
 • сприяння реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 • збирає та систематизує інформацію про факти порушення прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зокрема позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованій території;
 • вживає заходів до захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України;
 • здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції;
 • координує здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, а також членів їх сімей;
 • забезпечує відповідно до компетенції здійснення заходів із передачі військовополонених ворогів державі-агресору та звільнення оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, зокрема координує діяльність облдержадміністрацій (обласних військових адміністрацій) щодо забезпечення звільнених оборонців України та інших звільнених осіб речами першої необхідності;
 • подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицію щодо державного підприємства, на яке покладаються функції Національного інформаційного бюро відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р.;
 • забезпечує функціонування та взаємодію Національного інформаційного бюро з державними органами, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, контролює діяльність зазначеного Бюро;
 • забезпечує в особливий період координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів з питань організації роботи з військовополоненими;
 • сприяє в установленому законодавством порядку соціальній реабілітації осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок дій збройних формувань Російської Федерації, окупаційної адміністрації та/або державних органів Російської Федерації на тимчасово окупованій території;
 • взаємодіє з міжнародними організаціями, зокрема ООН, ОБСЄ, Радою Європи, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та їх структурами, відповідними органами та неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними неурядовими організаціями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації з метою забезпечення дотримання та захисту прав людини на тимчасово окупованій території;
 • сприяє проведенню наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців з питань, що належать до компетенції Департаменту.