burger

Strategik planlaştıruv ve avropa integratsiya meseleleri direktorlığı

Strategik planlaştıruv ve avropa integratsiya meseleleri direktorlığınıñ qurulışında eki mütehassıs gruppası bar:

 • Avropa inetgratsiya, HTY ve HMTnen işdeşlik meseleleri mütehassıs gruppası;
 • Strategik planlaştıruv ve inkişaf meseleleri mütehassıs gruppası.

Avropa inetgratsiya, HTY ve HMTnen işdeşlik meseleleri mütehassıs gruppasınıñ esas vazifeleri:

 • halqara teşkilâtlarnen işdeşlik yapar, Ukrainanıñ halqara añlaşmalarını azırlamaqta iştirak etmek, bu tür añlaşmalarnı uyğunalaşuv ve denonsatsiya etüvğa dair tekliflerni azırlamaq, ayrıca bir taraftan Ukraina ve başqa tarafta Avropa Birlegi, Avropa atom energiya teşkilâtı ve devlet azaları arasında vaziferlerine ait olğan birlik aqqında añlaşma çerçivesinde Ukrainanıñ halqara añlaşmalarını tizmek ve halqara añlaşmalarğa köre Ukrainanıñ mecburiyetleriniñ kerçekleşmesini temin etmek;
 • Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında insan aqlarını riayet etüv vaziyetini nezaret etmek maqsadınen halqara teşkilâtlarnen, şü cümleden, BMT, ATİT, Avropa Şurası, Halqara Qırmızı Haç Eyyeti ve olarnıñ müessiseleri, ecnebiy ülkelerniñ maqbul organları ve ükümetsiz teşkilâtları, halqara ükümetsiz teşkilâtlar, içtimaiy birleşmeler, kütleviy haber vastasınen işdeşlik yapmaq;
 • Nazirlikniñ salâhiyeti çerçivesinde avropa ve avropa atlantik integratsiya saasında Ukraina ve AB, ve ABniñ aza-devletleri arasında işdeşlik temin etmek;
 • Nazirlikniñ salâhiyetindeki meselelerde çoq taraflı halqara işdeşlikniñ inkişafı ve halqara añlaşmalarnı tizüvnen bağlı teklifler etmek;
 • onıñ salâhiyetinde meselelerde leyhalarnı azırlamaq ve yerine ketirmek, vazifelerni yapmaq maqsadınen yatırımlar, kreditler ve grantlarnı, şu cümleden halqara maliyeviy teşkilâtlarnıñ parası ve halqara tehnikiy yardımnı çeküvge dair tedbirler kirsetmek ve iş idare etmek.

Strategik planlaştıruv ve inkişaf meseleleri mütehassıs gruppasınıñ esas vazifeleri:

 • Ukraina Nazirler Kabinetiniñ Faaliyet programması, Ükümetniñ prioritetli areketler planları, devlet siyasetiniñ başqa vesiqaları, Birlik aqqında añlaşmalarnıñ maddeleri, Ukrainanıñ başqa halqara mecburiyetlerinde tesbit etilgen maqsatlar ve prioritetlerge uyğunlığına dair devlet siyasetiniñ vesiqaları ve qanun aktlarını azırlamaq;
 • tesbit etilgen şekiller ve keyfiyet standartlarına mücibi Ükümetniñ prioritetli areketler planlarınadair Nazirlikniñ tekliflerini azırlamağa temin etmek;
 • vitse baş nazir – Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegarstiya meseleleri naziri, Ukraina Nazirler Kabinetiniñ Faaliyet programması, Ükümetniñ prioritetli areketler planları, devlet siyasetiniñ başqa vesiqaları vastasınen faaliyeti Ukraina Nazirler Kabinetibiñ yönelişkeni ve idare etkeni Nazirlik ve icra akimiyet merkeziy organlarınıñ yerine ketirmelerini nezaret etmek, Nazirlikniñ maqbul esaplarınıñ azırlanmasubu temin etmek;
 • Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında ve olarğa yaqın topraqlarda yañıdan quruv ve barışıq inkişaf etüvnen bağlı tedbirlerniñ semerligini nezaret etmek, qıymetlendirmek;
 • merkeziy ve yerli icra akimiyet organlarınıñ bücet paparasını, Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqları ve olarğa yaqın topraqlarğa ait olğan devlet strategiyaları ve programmalarını yerine ketirüvnen, qullanuvğa dair olarnıñ faaliyetini talil etmek, olarnı mükemelleştirmek içün teklif etmek, Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri nazirliginiñ Strategik planlaştıruv ve inkişaf meseleleri mütehassıs gruppası aqqında qaidelernamede tesbit etilgen başqa vazifeler yapmaq.