burger

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

До складу Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції входять дві експертні групи:

 • експертна група європейської інтеграції, МТД та співпраці з МФО;
 • експертна група стратегічного планування та розвитку.

Основними завданнями експертної групи європейської інтеграції, МТД та співпраці з МФО є:

 • здійснення співробітництва з міжнародними організаціями, приймає участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, зокрема в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, з питань, що належать до його компетенції;
 • взаємодія з міжнародними організаціями, зокрема ООН, ОБСЄ, Радою Європи, відповідними органами та неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними неурядовими організаціями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації з метою проведення моніторингу ситуації з дотриманням прав людини на тимчасово окупованих територіях України;
 • забезпечення в межах компетенції Міністерства співробітництво між Україною та ЄС, а також державами – членами ЄС у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;
 • надання пропозицій щодо розвитку багатостороннього міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Міністерства;
 • вжиття заходів та організація роботи щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій і міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки та виконання завдань і реалізації проектів з питань, що належать до його компетенції, та виконує інші завдання які затверджені Положенням про експертну групу європейської інтеграції, МТД та співпраці з МФО Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Основними завданнями експертної групи стратегічного планування та розвитку є:

 • розробка документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, положеннями Угоди про асоціацію, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
 • забезпечення підготовки пропозицій Міністерства до планів пріоритетних дій Уряду відповідно до встановлених форм і стандартів якості;
 • здійснення моніторингу виконання Міністерством та центральними органами виконавчої влади, діяльності яка спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра – Міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планів пріоритетних дій Уряду, інших документів державної політики, забезпечує підготовку відповідних звітів Міністерства;
 • проведення моніторингу та оцінки ефективності заходів з відновлення та розбудови миру на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;
 • аналіз діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо використання ними бюджетних коштів з виконання ними державних стратегій і програм, які стосуються тимчасово окупованих територій України, а також прилеглих до них територій, подає пропозиції щодо їх удосконалення, та виконує інші завдання які затверджені Положенням про експертну групу стратегічного планування та розвитку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.