E.g., 01.12.2021
E.g., 01.12.2021
E.g., 01.12.2021
E.g., 01.12.2021
E.g., 01.12.2021

Інна Олександрівна Драганчук

Заступник Міністра

Народилась 21 вересня 1984 року у м. Харцизьк Донецької обл.

Освіта повна вища – у 2007 р. закінчила Національний університет ім.Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародне право», диплом з відзнакою.

У 2003 році працювала асистентом (part-time) на міжнародній конференції ООН, заходах Ради Європи та Представництві ПРООН в Україні.

07.2005 – 03.2007 рр. – координатор Всеукраїнської програми «Від лікарні до лікарні»

06.07 – 02.2010 рр. – заступник директора Департаменту медичних програм МБФ «Україна 3000» (за сумісництвом)

03.2006 – 08.2010 рр. – юрист, член Правління БФ «Дитяча лікарня майбутнього»

12.2011 – 03.2014 рр. – Голова комісії з питань медичної благодійності, Голова Секретаріату Громадської ради при МОЗ України

02 – 03.2014 р. – радник Міністра охорони здоров’я України

04.2014 – 07.2015 рр. – начальник Відділу міжнародних зв'язків та європейської інтеграції МОЗ України

09.2015 – 12.2018 рр. – медичний волонтер/культурний активіст

12.2018 – 05.2020 рр. – незалежний консультант з питань інвестиційних проектів у галузі медицини

01.2019 – 05.2020 рр. – виконавча директорка БО «Фонд Зелений слон», засновниця

12 травня 2020 р. призначена на посаду заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 151 від 01.07.2021 «Про розподіл обов'язків та повноважень між Віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та державним секретарем Міністерства» заступник міністра Драганчук І.О.

1. У межах компетенції забезпечує формування і реалізацію державної політики з питань:

   тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України (далі - реінтеграція);

   відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону України;

   внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та громадян України, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованих територіях України внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України та виїхали за кордон (далі - особи, які виїхали за кордон), сприяння реалізації прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання.

2. Забезпечує організацію та контроль за:

   сприянням задоволенню соціально-економічних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

   здійснення стратегічного планування культурного відновлення і розвитку тимчасово окупованих територій України, а також прилеглих до них територій, ґрунтуючись на потребах та інтересах громадян України;

   сприяння задоволенню освітніх потреб корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

   сприяння установленому законодавством 9 порядку соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон, соціальній реабілітації осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України;

   координацію та контроль здійснення заходів, спрямованих на відновлення системи освіти, культури, охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади на прилеглих до них територіях, подає пропозиції щодо їх удосконалення;

  збір та аналіз інформації про необхідність забезпечення житлом та вирішення інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та осіб, які виїхали за кордон;

   розробкою та поданням Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо здійснення заходів із забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та осіб, які виїхали за кордон;

   розробкою державних програм з питань, що стосуються внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та осіб, які виїхали за кордон;

   визначення заходів, спрямованих на задоволення соціально-медичних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

   здійснення обміну інформацією з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями на безоплатній основі в установленому порядку.

3. Сприяє разом з МОН та органами місцевого самоврядування здобуттю внутрішньо переміщеними особами та громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України,  дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої, вищої освіти, освіти дорослих, зокрема післядипломної освіти.

4. Бере участь у роботі комісій, робочих груп і комітетів та інших органів, до яких включений за рішенням Уряду або Міністром та забезпечує донесення позиції Міністерства.

5. Організовує підготовку та проведення нарад, засідань робочих та експертних груп, утворених наказом Міністра, наукових конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Міністерства.

6. Здійснює в установленому порядку розгляд звернень громадян, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян.

7. Виконує інші обов'язки, визначені Міністром, та здійснює інші повноваження, визначені законом.

8. Заступник Міністра підзвітний і підконтрольний Міністрові.

9. Координує та контролює роботу безпосередньо підпорядкованого структурного підрозділу:

   Департамент соціально-гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб.