E.g., 01.12.2021
E.g., 01.12.2021
E.g., 01.12.2021
E.g., 01.12.2021
E.g., 01.12.2021

Костянтин Олександрович Ващенко

Державний секретар

Народився 24 жовтня 1972 року у м. Тулі

Освіта – повна вища. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Політологія», диплом з відзнакою (1995 р.); Північно-Західну академію державної служби (м.Санкт-Петербург) за спеціальністю «Державне і муніципальне управління» (заочно, 1998 р.). Доктор політичних наук (2009 р.), професор (2010 р.).

 

Державний службовець І рангу (2014 р.)

Володіння іноземними мовами: англійська, російська.

 

Кар'єра:

25.02.1994 р. – прийняття присяги державного службовця.

1993–1994 рр. — спеціаліст I категорії Міністерства у справах національностей та міграції.

1994–1996 рр. — помічник-консультант народного депутата України Олександра Ємця.

1996–1998 рр. — головний консультант апарату Ради національної безпеки і оборони.

1998–2001 рр. — начальник відділу Юридичної міжнародної служби, помічник-консультант народного депутата України.

2001–2002 рр. — начальник управління, заступник директора державного департаменту з питань молодіжної та сімейної політики Державного комітету у справах молоді, спорту і туризму.

2002–2003 рр.  — перший заступник голови Державного комітету у справах сім'ї та молоді — директор державного департаменту з питань молодіжної політики

2003–2007 рр. — перший заступник голови Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

2007–2009 рр.  — голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

2009–2010 рр. — радник Прем'єр-міністра України.

2009–2013 рр. — завідувач кафедри політології та державного управління Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

2010–2011 рр. — заступник міністра праці та соціальної політики.

2011–2014 рр. — перший віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України.

2014–2019 рр.  — голова Національного агентства з питань державної служби.

2019–2020 рр.  — державний секретар Міністерства фінансів.

27 липня 2020  призначений на посаду державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Голова експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки з державного управління (з 2014 р.). Член наглядової ради Національної академії державного управління при Президентові України (з 2016 р.). Член-кореспондент НАПН України (з 2016 р.). Професор кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 151 від 01.07.2021 «Про розподіл обов'язків та повноважень між Віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та державним секретарем Міністерства» державний секретар Ващенко К.О.

 

1. Організовує роботу апарату Міністерства.

2. Забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Міністерства та подає їх на розгляд Міністра.

3. Організовує та контролює виконання апаратом Міністерства Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання.

4. Готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Міністерства, звітує про їх виконання.

5. Забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Міністерства.

6. У межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань.

7. Призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міністерства, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

8. Приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міністерства, приймає рішення про їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності.

9. Призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів Міністерства та їх заступників.

10. Погоджує в передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

11. Забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Міністерства.

12. Представляє Міністерство як юридичну особу в цивільно-правових відносинах.

13. Дає в межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові до виконання державними службовцями та іншими працівниками Міністерства доручення.

14. Видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

15. Вносить подання про представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Міністерства, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України.

16. Організовує роботу з дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

17. Бере участь у роботі комісій, робочих груп і комітетів та інших органів, до яких включений за рішенням Уряду або Міністром та забезпечує донесення позиції Міністерства.

18. На час відсутності державного секретаря Міністерства чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства відповідно до наказу державного секретаря Міністерства.

19. Державний секретар Міністерства підзвітний підконтрольний Міністрові.

20. Координує та контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому структурних підрозділів:

   Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення;

   Управління роботи з персоналом та організаційного розвитку;

   Відділу документального забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та

доступу до публічної інформації;

   Головного спеціаліста з режимно-секретної роботи;

   Головного спеціаліста з мобілізаційної роботи.