E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023

Інна Олександрівна Драганчук

Заступник Міністра

Народилась 21 вересня 1984 року у м. Харцизьк Донецької обл.

Освіта повна віща – у 2007 р. закінчила Національний університет ім.Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародне право», диплом з відзнакою.

У 2003 року працювала асистентом (part-time) на міжнародній конференції ООН, заходах Ради Європи та Представництві ПРООН в Україні.

07.2005 – 03.2007 рр. – координатор Всеукраїнської програми «Від лікарні до лікарні»

06.07 – 02.2010 рр. – заступник директора Департаменту медичних програм МБФ «Україна 3000» (за сумісництвом)

03.2006 – 08.2010 рр. – юрист, член Правління БФ «Дитяча лікарня майбутнього»

12.2011 – 03.2014 рр. – Голова комісії з питань медичної благодійності, Голова Секретаріату Громадської ради при МОЗ України

02 – 03.2014 р. – радник Міністра охорони здоров’я України

04.2014 – 07.2015 рр. – начальник Відділу міжнародних зв'язків та європейської інтеграції МОЗ України

09.2015 – 12.2018 рр. – медичний волонтер/культурний активіст

12.2018 – 05.2020 рр. – незалежний консультант з питань інвестиційних проектів у галузі медицини

01.2019 – 05.2020 рр. – виконавча директорка БО «Фонд Зелений слон», засновниця

6 травня 2020 р. призначена на посаду заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 23 від 22.05.2020 «Про розподіл обов’язків та повноважень між Віце-прем’єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та в.о. державного секретаря Міністерства»

заступник міністра Драганчук І.О.

​1. У межах компетенції забезпечує формування і реалізацію державної політики з питань:

тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України (далі — реінтеграція);

відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону України;

​внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та громадян України, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованих територіях України внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України та виїхали за кордон (далі — особи, які виїхали за кордон), сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання.

​2. Забезпечує організацію та контроль за:

сприяння задоволенню національно-культурних, мовних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

сприяння в установленому законодавством порядку соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон, соціальній реабілітації осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України;

координацію та контроль здійснення заходів, спрямованих на відновлення системи освіти, культури, охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади на прилеглих до них територіях, подає пропозиції щодо їх удосконалення;

збір та аналіз інформації про необхідність забезпечення житлом та вирішення інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та осіб, які виїхали за кордон;

розробкою та поданням Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо здійснення заходів із забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та осіб, які виїхали за кордон;

розробкою державних програм з питань, що стосуються внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та осіб, які виїхали за кордон;

здійсненням заходів, спрямованих на виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, захист конституційних прав і законних інтересів громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповані території України, зокрема внутрішньо переміщених осіб;

​визначення заходів, спрямованих на задоволення соціально-економічних, екологічних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

​сприяння захисту внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованих територій України, особами, що проживають на тимчасово окупованих територіях України та особами, які виїхали за кордон, їх прав у міжнародних судових інстанціях;

​взаємодію з громадськими об’єднаннями, зокрема міжнародними неурядовими організаціями, незалежними правозахисними місіями органів міжнародних організацій, іншими юридичними та фізичними особами, зокрема тими, що провадять правозахисну діяльність, з питань, що належать до компетенції Міністерства;

​3. Сприяє разом з МОН та органами місцевого самоврядування здобуттю внутрішньо переміщеними особами та громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, зокрема післядипломної освіти.

4. Бере участь у роботі комісій, робочих груп і комітетів та інших органів, до яких включений за рішенням Уряду або Міністром та забезпечує донесення позиції Міністерства.

​5. Організовує підготовку та проведення нарад, засідань робочих та експертних груп, утворених наказом Міністра, наукових конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Міністерства.

6. Здійснює в установленому порядку розгляд звернень громадян, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян.

​7. Виконує інші обов’язки, визначені Міністром та здійснює інші повноваження, визначені законом.

8. Заступник Міністра підзвітний і підконтрольний Міністрові.

​9. Координує та контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому структурних підрозділів:

​Управління соціально-гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб;

​Сектору постконфліктного врегулювання.