E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023

Ростислав Теодозійович Замлинський

Перший заступник Міністра

Народився 27 лютого 1976 року у м. Львові

Освіта повна вища, Львівська комерційна академія, міжнародні економічні відносини: «Економіст зі знанням іноземної мови» (1998 р.), «Магістр міжнародних економічних відносини» (2001 р.) «Спеціаліст з правознавства» (2006 р.).

26.08.2005 р. – прийняття Присяги державного службовця.

Володіння іноземними мовами: англійська, російська, польська.

1998-1999 рр. – начальник відділу маркетингу ТзОВ «Либідь-Плюс», м. Київ.

2000 р. – економіст 1 категорії відділу міжнародних розрахунків валютного контролю та валютно-фінансових операцій відділення у м. Львові ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», м. Львів.

2001 р. – менеджер з маркетингу Центру Підтримки Бізнесу «НюБізнет», спеціаліст, головний спеціаліст ТзОВ «Газма», м. Львів.

2001-2005 рр. – фізична особа – підприємець.

2005-2007 рр. – заступник начальника контрольно-ревізійного відділу в м.Львові КРУ у Львівській області.

2007 р. – фінансовий директор Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», м. Київ.

2007-2011 рр. – фінансовий директор Благодійного фонду «Дитяча Лікарня майбутнього», м. Київ.

2011-2013 рр. – комерційний директор ТзОВ «К.С.Р.», м. Київ.

2013-2014 рр. – директор комерційний Завод «ЕлектронМаш» Дочірнього підприємства ПАТ «Концерн - Електрон», м. Львів.

2014 р. – помічник заступника голови Львівської обласної ради; перший заступник начальника Державної фінансової інспекції у Львівській області Державної фінансової інспекції України.

2014-2015 рр. – начальник Державної фінансової інспекції в Рівненській області Державної фінансової інспекції України.

2015 р. – радник патронатної служби апарату Львівської обласної державної адміністрації.

2015-2019 рр. – перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації.

2019 р. – тимчасовий виконувач обов'язків голови Львівської обласної державної адміністрації; радник директора ТОВ «Львівенергозбут».

11 березня 2020 р. – призначений на посаду Першого заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 23 від 22.05.2020 «Про розподіл обов’язків та повноважень між Віце-прем’єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та в.о. державного секретаря Міністерства» перший заступник Міністра Замлинський Р.Т.

 1. У межах компетенції забезпечує формування і реалізацію державної політики з питань:

тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України (далі — реінтеграція);

відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону України;

2. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики щодо захисту державних активів.

3. Забезпечує організацію та контроль за:

сприяння задоволенню соціально-економічних, екологічних, інформаційних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

погодження проектів законів, інших нормативно-правових актів, які надходять для погодження від центральних органів виконавчої влади, готує висновки і пропозиції до проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

здійснення стратегічного планування соціально-економічного, інфраструктурного, гуманітарного та культурного відновлення і розвитку тимчасово окупованих територій України, а також прилеглих до них територій, ґрунтуючись на потребах та інтересах громадян України;

здійснення, як державним замовником, загального керівництва і контролю за розробленням державних цільових програм та виконанням визначених у них заходів і завдань з питань, що належать до сфери управління Міністерства;

проведення моніторингу та оцінки ефективності заходів з відновлення та розбудови миру на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

вжиття заходів та організовує роботу щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій і міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки та виконання завдань і реалізації проектів з питань, що належать до сфери управління Міністерства;

забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації міжнародних проектів і програм з питань, що належать до сфери управління Міністерства;

спрямування та координацію діяльності ресурсних фондів, зокрема Цільових фондів багатьох партнерів;

здійснення контролю та координації здійснення заходів, спрямованих на відновлення та розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової промисловості та електроенергетики на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях;

забезпечення координації та аналізу стану розроблення і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки, відновлення зруйнованої економіки на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях, створення робочих місць та умов для повернення до них людського потенціалу;

координацію здійснення заходів, спрямованих на захист та відновлення права на активи державної, комунальної та приватної власності, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України;

аналіз діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо використання ними бюджетних коштів, коштів міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій, щодо виконання ними державних стратегій і програм, які стосуються тимчасово окупованих територій України, а також прилеглих до них територій, подає пропозиції щодо їх удосконалення;

координацію та контролем здійснення заходів, спрямованих на відновлення функціонування фінансових установ та стабілізацію банківської системи, адміністративних послуг і служб на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях, визначає пріоритетні напрями їх вдосконалення;

аналіз та координацію здійснення органами виконавчої влади заходів, спрямованих на забезпечення належних умов в’їзду осіб на тимчасово окуповані території України та виїзду осіб з таких територій, зокрема доступу населення до гуманітарно-логістичних центрів;

проведення моніторингу впливу збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території України на соціально-економічний розвиток держави та окремі галузі економіки;

проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців з питань, що належать до компетенції Міністерства;

здійснення обміну інформацією з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями на безоплатній основі в установленому порядку;

надання роз’яснень з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, діяльністю територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснення розгляду звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства та діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

4. Бере участь у:

розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням особливостей їх виконання на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

межах компетенції в плануванні, розробленні та реалізації державних цільових та галузевих програм;

плануванні, розробленні, погодженні та реалізації проектів регіонального розвитку, розвитку дорожньо-транспортної та іншої інфраструктури, житлового фонду та системи життєдіяльності населення, що впроваджуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та державного бюджету і реалізуються на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях;

роботі комісій, робочих груп і комітетів та інших органів, до яких включений за рішенням Уряду або Міністром та забезпечує донесення позиції Міністерства.

5. Організовує підготовку та проведення нарад, засідань робочих та експертних груп, утворених наказом Міністра, наукових конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Міністерства.

6. Здійснює в установленому порядку розгляд звернень громадян, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян.

7. Відповідає за організацію роботи з питань боротьби з корупцією.

8. Виконує інші обов’язки, визначені Міністром та здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Перший заступник Міністра підзвітний і підконтрольний Міністрові.

​10. Безпосередньо спрямовує, координує та контролює роботу структурних підрозділів:

​ Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції;
 

​ Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.