Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

головного спеціаліста відділу роботи з персоналом Управління роботи з персоналом та організаційного розвитку

Кваліфікаційні вимоги: 
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Забезпечує виконання завдань пов’язаних із: веденням встановленої звітно-облікової документації, підготовкою державної статистичної звітністі з кадрових питань; аналізом кількісного та якісного складу державних службовців; наданням консультативної допомоги з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Міністерства; обчисленням стажу роботи та державної служби; організацією складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформленням документів про присвоєння відповідних рангів державним службовцям; ознайомленням державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Міністерства, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення; забезпеченням підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Міністерства; здійсненням контролю за встановленням надбавок за вислугу років; здійсненням роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Міністерства; оформленням і видачею довідок з місця роботи працівника; здійснненням обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Міністерстві, забезпеченням контролю за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ. 2) за дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління ; 3) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Управління.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 10 600 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
патій
тетяна
миколаївна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
20.05.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
26.05.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua