Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023

головний спеціаліст експертної групи соціально-економічної інфраструктури Директорату інфраструктури

Кваліфікаційні вимоги: 
Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра Досвід роботи не потребує Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Здійснює виконання завдань пов’язаних із: підготовкою в межах повноважень пропозицій (інформації, даних) для їх використання під час стратегічного планування відновлення і розвитку соціально-економічної інфраструктури тимчасово окупованих територій України, а також прилеглих до них територій; наданням пропозицій щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів і програм, а також підготовкою пропозицій щодо здійснення державно-приватного партнерства з питань, що належать до компетенції експертної групи; здійсненням збору та аналізу інформації про необхідність здійснення заходів із відновлення об’єктів інфраструктури (транспортної, енергетичної, житлово-комунальної, соціальної тощо) на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях; внесенням пропозицій щодо визначення об’єктів інфраструктури, що потребують першочергового відновлення; сприяння розробці та здійсненню заходів, спрямованих на відновлення та стале функціонування об’єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем життєзабезпечення на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях; координацією заходів із відновлення інфраструктурно-логістичних і транспортних зв’язків на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях, подання пропозицій щодо їх удосконалення. розробленням проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції експертної групи, та участь у їх погодженні; підготовкою інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції експертної групи; наданням пропозицій щодо планування, розроблення та реалізації державних цільових та галузевих програм в сфері відновлення і розвитку соціально-економічної інфраструктури тимчасово окупованих територій України, а також прилеглих до них територій; контролєм та координацією заходів, спрямованих на відновлення та розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової промисловості та електроенергетики на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіяхі. 2) за дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції експертної групи та Директорат; 3) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про експертну групу та Директорат.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 10 600 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
11.11.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
23.11.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 00:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua