Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

головний спеціаліст Сектору у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги: 
Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра Досвід роботи не потребує Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Здійснює виконання завдань пов’язаних із: збором, аналізом та узагальненням інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях; збором та систематизацією інформації про факти порушення прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зокрема позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України; здійсненням моніторингу діяльності міжнародних гуманітарних організацій на території Луганської області з питань, що належать до його компетенції; координує здійснення заходів з відновлення та розбудови миру, що спрямовані на зниження ризику виникнення або поновлення збройного конфлікту шляхом використання діалогових підходів, підвищення національного потенціалу для врегулювання збройних конфліктів, а також на визначення основ для підтримання миру та розвитку, зміцнення стійкості територіальних громад, створення умов для інтеграції за новим місцем проживання громадян України, іноземців та осіб без громадянства з тимчасово окупованих територій України, внутрішньо переміщених осіб, їх професійної та соціальної адаптації; проводить моніторинг та оцінку ефективності заходів в Луганській області з відновлення та розбудови миру на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях; забезпечує координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації міжнародних проектів і програм з питань, що належать до його компетенції; 2) за дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Сектору; 3) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Сектор.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
бестроково
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 5 500 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
5500
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
колесник
людмила
володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
25.06.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
08.07.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua