Наприклад, 28.06.2022
Наприклад, 28.06.2022
Наприклад, 28.06.2022
Наприклад, 28.06.2022
Наприклад, 28.06.2022

головний спеціаліст відділу претензійно–позовної роботи Юридичного управління

Кваліфікаційні вимоги: 
Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра Досвід роботи не потребує Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
Посадові обов’язки 1) здійснює роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Міністерства, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів; 2) здійснює претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням; 3) здійснює разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Міністерства, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості; 4) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Міністерством, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків; 5) готує пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу); 6) здійснює застосування актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень; 7) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання; 8) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях; 9) опрацьовує разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємств, що належать до сфери управління Міністерства; 10) готує пропозиції щодо надання роз’яснень застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Міністерства, а також за дорученням Міністра розглядає звернення громадян, запити на інформацію, звернення та запити народних депутатів України; 11) здійснює в установленому порядку представництво та самопредставництво інтересів Міністерства в судах та інших органах.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
безстроково
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 10 600 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
колесник
людмила
володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
25.06.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
08.07.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua